Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> News>

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan"

18th May 2017

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan.  The many tributes from across the political spectrum are a testament to his considerable achievements and highly valued contributions to Welsh life.  He was also a strong supporter of WISERD from its inception. He gave the inaugural speech at the first WISERD launch in 2009, at the launch of our new Centre in 2015 and again last summer when he opened our annual conference in Swansea University. Rhodri’s commitment to social science research in Wales shone through then, was always inspirational and he will be greatly missed.  Our thoughts are with Julie, and the rest of the family." 

Rhodri Morgan speaking at the Launch 22.10.09.jpg

"Mae'n drist iawn clywed y newyddion am farwolaeth Rhodri Morgan. Mae'r llu o deyrngedau, ar draws y sbectrwm gwleidyddol, yn dyst i'w gyflawniadau enfawr a chyfraniadau gwerthfawr i fywyd Cymru. Yr oedd hefyd yn gefnogwr cryf o WISERD o'r cychwyn.  Rhoddodd yr araith agoriadol yn y lansiad WISERD cyntaf yn 2009, yn lansiad ein Canolfan newydd yn 2015 ac eto'r haf diwethaf pan agorodd ein cynhadledd flynyddol ym Mhrifysgol Abertawe. ‘Roedd ymrwymiad Rhodri i ymchwil gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru yn disgleirio trwy gydol ei araith, 'roedd yn ysbrydoledig bob amser ac mae ein colled yn fawr. Mae ein meddyliau gyda Julie, a gweddill y teulu."

 

Ian Rees Jones, WISERD Director

Latest News
Director of WISERD Education is Fellow of the Academy of Social Sciences

17th October 2017

Professor Sally Power, WISERD Co-Director and Director of WISERD Education has been conferred as a Fellow of the Academy of Social Sciences.

Read more>>>

Senedd motion on carbon emissions reduction based on WISERD work

6th October 2017

Government evaluation of a scheme developed by WISERD's Martin Burgess to reduce carbon emissions was debated at the National Assembly for Wales on Wednesday 4th October 2017.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png