Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> News>

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan"

18th May 2017

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan.  The many tributes from across the political spectrum are a testament to his considerable achievements and highly valued contributions to Welsh life.  He was also a strong supporter of WISERD from its inception. He gave the inaugural speech at the first WISERD launch in 2009, at the launch of our new Centre in 2015 and again last summer when he opened our annual conference in Swansea University. Rhodri’s commitment to social science research in Wales shone through then, was always inspirational and he will be greatly missed.  Our thoughts are with Julie, and the rest of the family." 

Rhodri Morgan speaking at the Launch 22.10.09.jpg

"Mae'n drist iawn clywed y newyddion am farwolaeth Rhodri Morgan. Mae'r llu o deyrngedau, ar draws y sbectrwm gwleidyddol, yn dyst i'w gyflawniadau enfawr a chyfraniadau gwerthfawr i fywyd Cymru. Yr oedd hefyd yn gefnogwr cryf o WISERD o'r cychwyn.  Rhoddodd yr araith agoriadol yn y lansiad WISERD cyntaf yn 2009, yn lansiad ein Canolfan newydd yn 2015 ac eto'r haf diwethaf pan agorodd ein cynhadledd flynyddol ym Mhrifysgol Abertawe. ‘Roedd ymrwymiad Rhodri i ymchwil gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru yn disgleirio trwy gydol ei araith, 'roedd yn ysbrydoledig bob amser ac mae ein colled yn fawr. Mae ein meddyliau gyda Julie, a gweddill y teulu."

 

Ian Rees Jones, WISERD Director

Latest News
Are Welsh-medium schools in south-east Wales ‘middle class’?

7th August 2017

Are pupils who attend Welsh-medium schools in south-east Wales mostly from middle-class backgrounds and does it matter?

Read more>>>

WISERD hosts Cardiff University summer placement students

31st July 2017

WISERD has been delighted to host five undergraduate students this summer for work placements exploring dementia research, the intergenerational transmission of family values and data mapping.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png