Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> About Us> WISERD Engagement Strategy

WISERD Engagement Strategy

The purpose of this document is to set out WISERD's approach (‘Strategy’) to engagement by detailing aims, principles, methods, and proposed actions – as well as to summarise information relevant to realising these goals (‘Guide’).

The aims and guiding principles of WISERD’s engagement activities can be summarised as:

 • Knowledge sharing and dialogue at all stages of the research process
 • Promoting understanding
 • Seeking effective solutions to social issues/ securing a better society
 • Upholding ethical practice and consistency with equality policies
 • Excellence in research
 • RCUK compliance
 • Funded research proposal delivery

The full English version of this guide is available here

Diben y ddogfen hon yw nodi’r ffordd y mae WISERD yn mynd ati i ymgysylltu drwy roi manylion am nodau, egwyddorion, dulliau a chamau gweithredu arfaethedig (y ‘Strategaeth’) – yn ogystal â chrynhoi gwybodaeth sy’n berthnasol er mwyn cyflawni’r nodau hyn (y ‘Canllaw’).

Gellir crynhoi nodau ac egwyddorion arweiniol gweithgareddau ymgysylltu WISERD fel a ganlyn:

 • Rhannu gwybodaeth a sgwrs ym mhob cam o’r broses ymchwil
 • Hyrwyddo dealltwriaeth
 • Ceisio canfod atebion effeithiol i faterion cymdeithasol/sicrhau gwell cymdeithas
 • Cynnal arfer moesol a chysondeb o ran polisïau cydraddoldeb
 • Rhagoriaeth mewn ymchwil
 • Cydymffurfio â Chynghorau Ymchwil y Deyrnas Gyfunol (RCUK)
 • Llunio cynigion am arian ymchwil

Mae fersiwn Cymraeg o'r canllaw hwn ar gael yma.

BlogButton.jpg

PodcastButton.jpg

Latest News
Are Welsh-medium schools in south-east Wales ‘middle class’?

7th August 2017

Are pupils who attend Welsh-medium schools in south-east Wales mostly from middle-class backgrounds and does it matter?

Read more>>>

WISERD hosts Cardiff University summer placement students

31st July 2017

WISERD has been delighted to host five undergraduate students this summer for work placements exploring dementia research, the intergenerational transmission of family values and data mapping.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png